Radni ze Słupcy stawiają na monitoring. Nie będzie tani

0
Kamery pojawią się m.in. na rondach i obiektach użyteczności publicznej

Coraz bezpieczniej w Słupcy. A to dzięki systemowi miejskiego monitoringu, który już wkrótce zostanie rozbudowany.
W ten sposób miasto chce zapobiec aktom chuligaństwa i wandalizmu.

 
– mówi burmistrz Michał Pyrzyk.
Monitoringiem zostaną objęte ronda wjazdowe do miasta, skatepark i nowo powstałe obiekty na słupeckiej promenadzie. – Kamery mają działać prewencyjnie i wpływać na świadomość mieszkańców – podkreśla Pyrzyk.

 
Rozbudowa systemu będzie kosztowała 130 tys. zł i zostanie w całości sfinansowana przez miasto. (tos)