Renta rodzinna dla ucznia i studenta – kiedy złożyć wniosek?

Uczysz się i masz rentę rodzinną, przeczytaj o czym musisz powiadomić ZUS.

0

Uczysz się i masz rentę rodzinną, przeczytaj o czym musisz powiadomić ZUS.

Uczniowie i studenci, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki. Co i kiedy trzeba zrobić, żeby nie stracić prawa do renty, wyjaśnia regionalna rzeczniczka prasowa ZUS Marlena Nowicka:

Renta wypłacana jest przez rok szkolny i okres wakacji. Zaraz po wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Podobnie, jeśli uprawniony do renty uczeń/student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeśli nie zawiadomimy ZUS-u o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty i Zakład nadal będzie wypłacał nam niezmienioną kwotę, będziemy musieli zwrócić nienależnie wypłacane nam świadczenia z odsetkami.

Jeżeli pobieramy rentę rodzinną musimy zawiadamiać ZUS między innymi o:
– osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia,
– o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do – końca lutego kolejnego roku,
– zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
– pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej,
– zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat. (GP)