Segregacja odpadów – 7 najczęstszych błędów

0

Jak nakazuje prawo, obecnie każde gospodarstwo domowe musi samo segregować wytworzone śmieci. Unikanie tego obowiązku, może skutkować karami finansowymi. Co więcej, segregowanie odpadów pomaga w przetwarzaniu ich na inne lub podobne przedmioty codziennego użytku. Dlatego warto to robić poprawnie, ponieważ segregacja śmieci wcale nie jest tak jednoznaczna, jak może się wydawać. Jakie są zatem najczęstsze błędy podczas segregacji odpadów?

1. Problem z papierem

Może być to dla niektórych sporym zaskoczeniem, ale nie zawsze coś, co wydaje się papierowe, powinno znaleźć się w zbiorniku na papier. Na przykład miejscem dla chusteczek higienicznych lub ręczników kuchennych jest nie niebieski, a czarny kontener, przeznaczony na odpady nienadające się do recyklingu.

Podobnie jest w przypadku kartonów po napojach lub mleku, które nie są stworzone wyłącznie z papieru. To odpady wielomateriałowe, które zawsze powinny trafiać do zbiorników na tworzywa sztuczne.

2. Resztki po jedzeniu

Ogromny problem z segregacją sprawiają śmieci zielone, które mylone są z żywnością. A żywność pochodzenia roślinnego wraz z trawą, liśćmi i gałęziami to odpady BIO. Co oznacza, że wrzucamy je do pojemnika brązowego, a nie do pojemnika grafitowego z odpadami zmieszanymi.

Należy przy tym także pamiętać, że do odpadów biodegradowalnych nie wolno wrzucać mięsa, kości czy resztek jedzenia z mięsem. Nie powinny tam trafiać również włosy, sierść, odchody czy żwirek z odchodami.

3. Problem z odpadami budowlanymi

Bardzo częstym problemem jest segregacja odpadów budowlanych. Gdzie wyrzucić worki z cementem, wapnem czy gipsem? Co z klejami, fugami, popiołem, gruzem? W tym przypadku najlepiej sprawdza się specjalnie do tego przeznaczony kontener. Pojemnik taki służy do przechowywania i transportowania materiałów sypkich i pylących się, takich jak np.: gruz, piasek czy węgiel, a także odpadów takich jak odzież, dywany, wykładziny, firany czy zasłony. Gdzie znaleźć kontenery na śmieci w Poznaniu? Najlepiej zgłosić się do firmy specjalizującej się w wywozie poremontowych i budowlanych zanieczyszczeń.

4. Wyrzucanie naczyń kuchennych do kontenerów na szkło

Pojemnik na szkło przeznaczony jest wyłącznie na opakowania szklane, czyli butelki po napojach, słoiki po żywności czy szklane opakowania po kosmetykach. Co w takim razie z naczyniami kuchennymi, takimi jak szklanki, talerze, naczynia żaroodporne czy kieliszki? Powinny być one wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane. Podobnie rzecz ma się w przypadku luster, szyb samochodowych czy okularów.

5. Mycie opakowań

Mycie opakowań jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych podczas segregacji śmieci. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób służymy środowisku, jednak prawda jest taka, że jednocześnie mu szkodzimy, ponieważ marnujemy przy tym wodę. Odpady, jakimi są opakowania, powinny być zawsze opróżnione z zawartości, jednak wcale nie muszą być perfekcyjnie czyste, ponieważ myte są w sortowni.

6. Problem z wyrzucaniem opon i akumulatorów samochodowych

Opony bardzo często uznawane są za odpady wielkogabarytowe, to duży błąd, a co za tym idzie, błędem jest również wystawianie ich przed posesję, oczekując na odbiór właśnie z odpadami wielkogabarytowymi. Co w takim razie zrobić z oponami? Można je bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub zostawić u wulkanizatora, który zakłada nam nowe opony.

Nie inaczej jest w przypadku akumulatorów samochodowych, które najlepiej i najbezpieczniej zostawić u mechanika, który dostarczył i zamontował nowy akumulator lub w PSZOK-ach.

7. Problem z przeterminowanymi lekarstwami

Bardzo dużym błędem jest traktowanie przeterminowanych leków, jako odpady zmieszane lub wyrzucanie ich do toalety. Leki najbezpieczniej jest zutylizować, wyrzucając je do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników, które znaleźć można w wyznaczonych aptekach.

 

Obowiązek segregowania śmieci dotyczy wszystkich, dlatego zasad segregacji po prostu trzeba się nauczyć. I choć z pozoru uważa się, że jest to łatwe, w rzeczywistości może zająć trochę czasu. Niektóre odpady pod żadnym pozorem nie mogą być wrzucane do pojemników na śmieci komunalne. Przykładem są odpady budowlane, do których najlepiej zamówić kontenery na śmieci w Poznaniu lub innym dużym mieście czy przeterminowane leki, które trzeba odnieść do apteki. 

*Materiał zewnętrzny