Siedemnaście lat batalii o ogródki działkowe

0

Starosta wygrał proces o kilka hektarów ogródków działkowych. Teraz działkowcy mogą spać spokojnie. Ich parcele są niezagrożone.

Zakończył się kilkonastoletni spór pomiędzy Skarbem Państwa a spadkobiercami walczącymi o prawa do 7 ha gruntów przy ul. Działkowców, gdzie mieszczą się ogródki działkowe.

Historia zaczęła się w latach 40. XX wieku, kiedy Wojewódzka Komisja Ziemska uchyliła tzw. akt nadania ziemi i zabrała działkę wrześnianinowi. Ten trzy lata później protokolarnie przekazał całą nieruchomość do zasobu Skarbu Państwa.

– mówi naczelnik naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni Jolanta Pielak.

Na początku XXI Polski Związek Działkowców postanowił uregulować sprawy poprzez zasiedzenie. To się nie udało. Trzy lata temu do sprawy włączył się starosta wrzesiński, jako przedstawiciel Skarbu Państwa. Z dobrym skutkiem.

Przegrani, zgodnie z wyrokiem, muszą zapłacić 7 200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz 100 000 zł opłaty sądowej obliczonej od wartości przedmiotu sporu.