Sucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie?

0
Przyjmowanie wniosków ruszyło 2 lipca. Terminu granicznego nie ma

Gmina Pyzdry i gmina Miłosław dotknięte klęską suszy. Zostały one ujęte w najnowszym komunikacie wydanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
W praktyce oznacza to, że mogą przystąpić do szacowania strat.

– mówi Mirosław Balicki z Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej gminy. Trzeba w nich podać powierzchnię gospodarstwa rolnego, dane dotyczące ubezpieczenia, a także produkcji towarowej zwierząt.

My proponujemy nie zwlekać, bowiem wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Warunkiem szacowania strat jest pozostawienie uprawy na polu do czasu lustracji przez komisję. (tos)