Świetlica znów zatętni życiem

0

We Wrześni od kilkunastu lat działa świetlica dla dzieci. Ze wsparcia i opieki korzysta blisko 20 uczniów w wieku od 7 do 14 lat.

Od 10 września, jak co roku, w świetlicy przy ul. Witkowskiej 3 (zielony budynek między LO
a Eneą) od godz. 14.00 do godz. 17.00 odbywają się bezpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Są one przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych.
– Głównym celem naszej działalności jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi – mówi prowadząca zajęcia Małgorzata Sołtysiak.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz warsztaty socjoterapeutyczne prowadzone są w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych dla
dzieci i młodzieży.

GP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj swoje imię