Duża szansa dla stowarzyszeń. Do podziału jest prawie 60 tys. zł.

0

Są pieniądze dla organizacji pozarządowych. Powiat wrzesiński rozda je w ramach konkursu ofert.
Podobny ogłosił kilka miesięcy temu. Mówi naczelniczka Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu w starostwie Joanna Musiałkiewicz.

 
Wykaz podmiotów, które mogą przystąpić do konkursu jest długi. Muszą one pamiętać o kilku ograniczeniach.

 
Czasu jest niewiele. Termin składania wniosków upływa 14 lipca. Należy je przygotować w aplikacji Generator eNGO, a następnie złożyć w formie papierowej w starostwie. (tos)