Ulica Długa coraz dłuższa

0

W Nekli trwa trzeci etap przebudowy ul. Długiej. Dzięki niemu ulica będzie jeszcze dłuższa.
Prace obejmują m.in.: wykonanie nowej jezdni o szerokości od 5 do 5,5 m, budowę chodnika z kostki betonowej oraz znajdujących się w jego ciągu zjazdów. Ponadto  przebudowany zostanie kolektor kanalizacji deszczowej.
– Kończymy budowę kanalizacji deszczowej, przystępujemy do korytowania ulicy pod budowę jezdni – kierownik budowy, Aleksander Mager, mówi o postępach prac.