Uroczysta sesja z pamiątkowymi medalami

0

Obecny rok jest wyjątkowy w gminie Czerniejewo. A to wszystko za sprawą 200-rocznicy śmierci księdza Onufrego Kopczyńskiego – autora pierwszego podręcznika gramatyki języka polskiego. Za to osiągnięcie w XIX wieku otrzymał szczególne wyróżnienie. Podobne jeszcze w tym miesiącu trafi do jego rodzinnego miasta podczas uroczystej sesji, która odbędzie się we wtorek 28 lutego w czerniejewskim pałacu.

Godzina 14:30
złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Onufrego Kopczyńskiego przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie (Pl. Ks. O. Kopczyńskiego)

Godzina 15:00
1. Uroczyste otwarcie Sesji
2. Przywitanie gości
3. Wystąpienia samorządowców Gminy Czerniejewo
4. Stan szkolnictwa w Polsce w XVIII w. z uwzględnieniem nauczania języka polskiego
5. „Przypatrzcie się ptakom podniebnym (…). Czyż nie jesteście ważniejsi niż one? Ksiądz Onufry Kopczyński (1735 – 1817) – wybór z faktografii”
6. Onufry Kopczyński – twórca zasad mowy ojczystej: Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum w Żydowie
7. Ks. Onufry Kopczyński – historia i teraźniejszość
8. Przekazanie Medalu ks. Onufrego Kopczyńskiego Radzie Miasta i Gminy Czerniejewo
9. Wręczenie zasłużonym Medali ks. Onufrego Kopczyńskiego
10. Wystąpienia zaproszonych gości
11. Zamknięcie sesji

Uroczysta sesja jest jednym z elementów obchodów Roku Księdza Onufrego Kopczyńskiego. W najbliższych miesiącach zostanie zorganizowanych wiele wydarzeń nawiązujących do życiorysu wybitnego kapłana urodzonego w Czerniejewie.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Września.