We Wrześni znów znakują rowery. Można się zgłaszać

0

“Wrzesiński rower – bezpieczny rower” to program znakowania rowerów, który jest prowadzony wspólnie przez Straż Miejską i Komendę Powiatową Policji we Wrześni. Akcja po przerwie spowodowanej pandemią znów ruszyła.

Mówi zastępczyni komendanta Straży Miejskiej we Wrześni Anna Hedrych-Stanisławska, która ma również pewną prośbę.

Ważne informacje:

– Do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia mieszkająca na terenie powiatu wrzesińskiego lub nieletni pod warunkiem, że w znakowaniu uczestniczyć będzie rodzic, opiekun prawny lub inna osoba dorosła. Rower zostanie zarejestrowany na osobę pełnoletnią, której tożsamość zostanie sprawdzona na podstawie dowodu osobistego, natomiast nieletni zostanie wskazany jako użytkownik roweru.
– Osoba zainteresowana oznakowaniem roweru stawia się w wyznaczonym terminie w miejscu jego znakowania z dokumentem tożsamości, paragonem lub kartą gwarancyjną z datą zakupu roweru. W przypadku braku dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej roweru jego właściciel wypełnia odpowiednie oświadczenie potwierdzające własność.
– Uwaga! Znakowane będą tylko te rowery, które w myśl obowiązujących przepisów, posiadają pełne wyposażenie (światła, jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy). Nie będę znakowane rowery, które mają widoczne ślady usuwania bądź przerabiania numeru ramy lub innego numeru identyfikacyjnego. (GP)