Wiemy, kto przejmie mandat radnego po śp. Janie Przybylskim

0

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kołaczkowie są łatwiejsze do przewidzenia niż mogłoby się wydawać.
Przypomnijmy, że miały się one odbyć 15 grudnia i wyłonić następcę po zmarłym Janie Przybylskim. Tymczasem tę niewiadomą poznaliśmy już teraz.

 
– wyjaśnia sekretarz gminy Ilona Orakowska.
Wobec braku innych kandydatów Magdalena Cieślak już dziś może odbierać gratulacje. Z oficjalnym potwierdzeniem tej informacji przez Gminną Komisję Wyborczą musi się jednak jeszcze wstrzymać.

 
Magdalena Cieślak jest córką sołtysa Żydowa Zdzisława Nowaka. Ma 30 lat i pracuje w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Umiejętność gaszenia pożarów w radzie gminy może jej się przydać. (tos)