Województwo walczy ze smogiem

0

Zarząd województwa przygotowuje przepisy ograniczające zanieczyszczenie powietrza w Wielkopolsce. Wysłał w tej sprawie ankiety do wszystkich wielkopolskich gmin. Za uchwałą antysmogową opowiedziała się ponad połowa z nich.

– W trosce o zdrowie mieszkańców oraz mając na względzie sytuację związaną z utrzymującymi się, we wszystkich strefach województwa wielkopolskiego, przekroczeniami norm jakości powietrza dotyczącymi drobnocząsteczkowego pyłu i benzoalfapirenu – to jest wszystko to, co wydostaje się z naszych piecy, to, czym ogrzewamy nasze domy oraz transport. To spowodowało przekroczenie norm jakości powietrza. Podjęto decyzję o wzmocnieniu walki o czyste powietrze poprzez wprowadzenie dodatkowego narzędzia pod postacią tzw. uchwały antysmogowej- tłumaczy Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

To władze samorządowe zadecydują, czy dana gmina jest za wprowadzeniem uchwały antysmogowej. Jak się okazuje władze gmin w naszym powiecie do pomysłu podchodzą nieco sceptycznie. Chcą poprawy, prowadzą szereg akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie mieszkańców w kwestii szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych- plakaty i informacje na stronach internetowych czy na tablicach ogłoszeń. Kołaczkowo uchwałą nie jest zainteresowane. Władze gminy swoją decyzję uzasadniają tym, że zabudowa nieruchomości położonych na terenie gminy jest rozproszona, dlatego nie ma potrzeby wprowadzenia uchwały antysmogowej. Gmina Pyzdry deklaruje, iż chętnie do ustawy przystąpi. -Stanowisko Gminy Pyzdry jest pozytywne odnośnie wprowadzenia ustawy antysmogowej dla poprawy ochrony powietrza- mówi Honorata Koszarek z Urzędu Miejskiego w Pyzdrach. Nekla także, jeśli będzie to możliwe do ustawy przystąpi. – Wydaliśmy opinię pozytywną. Akceptowaliśmy projekt- powiedział Marek Gibowski, kierownik referatu gospodarki gruntami i ochrony środowiska. Września, jeszcze nie podjęła decyzji, ale przykłada dużą uwagę do ochrony środowiska, tylko czy to wystarczy?