Wymiana szkolnych sztandarów. Stary był nieaktualny (galeria)

0
Elżbieta Daniszewska przekazała sztandar szkoły dyrektorce placówki Hannie Migdalskiej

Zespół Szkół w Targowej Górce ma nowy sztandar. W piątek, 13 września został on poświęcony i przekazany uczniom.
Uroczystość była wielkim wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej. Z mikrofonem uczestniczył w niej także nasz reporter.

 
O nowym sztandarze opowiadały: dyrektorka szkoły Hanna Migdalska i przewodnicząca rady rodziców Elżbieta Daniszewska. Proporzec jest wykonany z satyny. Na jego awersie widnieje portret patrona szkoły gen. Antoniego Amilkara Kosińskiego, a na rewersie orzeł na biało-czerwonym tle. (tos)