Zbierasz grzyby? Lepiej je sprawdź

0

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pomagają w weryfikacji zebranych grzybów. We Wrześni przy ul. Wrocławskiej 42, 2 pracowników, którzy mają uprawnienia grzyboznawców pełnią dyżury.

Mówi Anita Korzeniewska:

 

W trakcie dyżurów można nieodpłatnie zweryfikować zebrane grzyby świeże, a także uzyskać atest. Sprzedawcom grzybów wystawiane są one na grzyby świeże dopuszczone do handlu. (GP)