Zmiany w regulaminie wynagradzania uzdolnionych uczniów

0

Gmina Kołaczkowo wprowadziła zmiany w regulaminie przyznawania  jednorazowej nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nagroda ta jest wręczana uczniom za sumę najlepszych osiągnięć edukacyjnych i sportowych. O zmianach mówi członek komisji wychowania, oświaty i kultury w Kołaczkowie Michał Stefański.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad składania wniosków o nagrodę są dostępne u dyrektorów szkół. Dodajmy, że nagroda Wójta Gminy Kołaczkowo i Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowie wręczana jest podczas dożynek.
KK